lördag 12 juli 2008

Kuber och vuxenpäng

Jag vet inte vad det har tagit åt mig! Jag har gjort färdigt ettårspresenten till lilla tremänningen - och hon fyller inte år förrän oktober! Känner mig för en gångs skull oerhört välplanerad och duktig! Kanske håller jag på att bli vuxen vid trettifem års ålder? Det har funnits tecken på att detta håller på att hända ett tag nu... För ett par år sedan hade jag inte ett enda vuxenpoäng och sedan trillade det in en hel massa poäng på en gång: körkort, sambo, bonusbarn, barn... Och tidigare i sommar kom jag på mig själv med att för första gången i mitt liv tänka: "Undrar om inte Allsång på Skansen börjar snart?" Och om inte DET är vuxet så vet inte jag... ; )
I don't know whats gotten into me! I've made a present for my kusins daughters first birthday - in October! For once I feel really organised and sorted! Maby I'm about to grow up at the age of thirtyfive? There has been signs that that's about to happen... A couple of years ago I did not have any points on the "adult-scale" and then I scored a bunch all at once: driverslicense, boyfriend, stepson, son... And early this summer I caught myself thinking: "I wonder if the Allsång på Skansen (a traditional singalong program shown in Sweden every summer for ages) is starting soon?" And if that aint grown-up I don't know what is... ; )

fredag 11 juli 2008

Uggla

Jag har sytt en uggla! Fast inte med DET uggletyget.... det ligger hemma i syskåpet och jag är på semester, så istället har jag knåpat ihop en egen uggle-applikation. Sonen var inte den mest medgörliga modellen - han var upptagen med att studera myror... Han var i alla fall nöjd ned sin nya tröja, fast han påstår att ugglan är en apa!

Apropå det måste jag bara berätta: Sonen och jag satt och åt lunch häromdagen. Mellan tuggorna roar han sig med att peka och namnge alla saker han ser som han kan namnet på. "Dä - klocka, dä - tlappa, dä - blomma, dä - lampa" rabblar han. "Och där, vem är det?" frågar jag och pekar på mig själv. Sonen ser på mig, pekar och svarar glatt: "APA" Tack för den! Gullunge! : )

'

I've made an owl! Not made anythin from THE owls yet, that fabric is at home and I'm on holiday, so instead I made my own owl application. My son did not fancy posing for a photo, he was busy studying ants... He was pleased with his new t-shirt anyway, but he claims the owl is a monkey!

Speaking of which, I just have to tell a story: Me and my son was having lunch the other day. While eating he was amusing himself by pointing and naming all the things he could see that he knew the name of. "There - watch, there - stairs, there - flower, there - lamp" he went. "And there, who's that?" I ask, pointing at myself. My son looks at me, points and happily answers: "MONKEY" Thanks a lot! Sweetheart! : )

söndag 6 juli 2008

Titta han pratar...Jag har scrappat lite igen (eller altrat heter det väl om man scrappar sån't här). En anteckningsbok där jag kan samla alla sonens språkliga framsteg. En flik vardera för ljud, ord och fraser. Fast jag börjar redan tvivla på om formatet är det rätta - han fullkomligt sprutar ur sig nya ord hela tiden! Läste någonstans att barn "ska" kunna ca. 10 ord vid 18 månaders kontrollen - det är på ett ungefär vad J. snittar per dag nu och vi har nån månad kvar till 18! Å andra sidan har han ännu inte gjort några större ansträngningar att gå, så den delen av kontrollen får han väl snacka sig ur! ;)

I've been scrapping again (or altered I guess it's called when your're scrapping things like this). A notebook where I can collect all of my sons linguistic advances . Divided into sounds, words and frases. But I already have doubts about the format - he's litteraly blurting out new words by the minute! I read somwhere that children "should" know about 10 words at the 18 months checkup - that's roughly J.'s daily average at the moment, and we have more than a month left to 18! On the other hand he hasn't made much effort to walk yet, so I guess he'll have to talk his way out of that part of the checkup! ;)